Thứ Hai, 23 tháng 3, 2015

Nhớ lại một thời đã qua


Liên kết để xem: Blog DUY-TRỰC và Gia Đình
http://casiduytruc.blogspot.com/

Liên kết để nghe Tiếng hát DUY-TRỰC
http://casiduytruc.blogspot.com/2013/04/tieng-hat-duy-truc.html

Liên kết để xem: Blog Gởi người em gái Hội An
http://casiduytruc.blogspot.com/2013/10/goi-nguoi-em-gai-hoi-an.htmlVài hình ảnh xưa:               Ông: Nguyễn Đức Minh Giám đốc Xí nghiệp Thêu Đ.Nẵng
                  trao phần thưởng xuất sắc cho xã viên HTX

       Tham gia hội trại chữ thập đỏ phường Minh An năm 1982


Hình ảnh Xã viên tiên tiến tham quan thành phố Huế

Tham gia văn nghệ đoàn phường Minh An

                     Văn nghệ chào mừng Đại Hội Xã Viên

        Thay mặt chi đoàn báo cáo tham luận tại Đại hội xã viên
          Đi học Giày Da tại thành phố Quy Nhơn năm 1989

Hội ngô 37 năm lần 1 ( 1976 - 2013 )
Tập 1:

                         

                           Tập 2:  


                                   
                             Tập 3:


                    
Hội ngô 38 năm lần 2 ( 1976 - 2014 )


Tập 1:                            Tập 2:                   Tập 3:


                           Hội ngô 39 năm lần 3 ( 1976 - 2015 )


         
  Vài hình ảnh trong ngày Hội ngộ:


 
Vidéo: tập 1


                              Vidéo: tập 2


                             


Anh kể em nghe (HD 2015)


      Hội ngô 40 năm lần 4 ( 1976 - 2016 )

           
   

       Video Hội ngộ 40 năm 2016 (Tập 1)


       


Video Hội ngộ 40 năm 2016 (Tập 2)